Türkçe Seslendirme Sanatç?s?

Turkish Voiceover, Turkish Voice Over

Türkischer Voiceover

Voix Off En Turc

???????? ?????????? ?????

??????

Voz En Off Turca

Voce Fuori Campo in Turco

??????? ?????? ??????

Türk S?s Artisti

?????? ???????

???????????

Voiceover Turco

Mehmet Yank? Yönel

1993 y?l?nda mesleki ya?am?na, Energy Fm, Number One Fm, Günayd?n Fm, Radio Cool, Radio 2019, Hot Station, Metro Fm ve My Radio gibi radyolarda genelde yapt??? sabah programlar?n?n yan? s?ra ismi geçen radyolar?n bir ço?unda ayn? zamanda voiceover, müzik direktörlü?ü ve yay?n yönetmenli?i gibi görevlerde yer ald?. 2005 y?l?nda uzun soluklu geçen radyo dünyas?na biraz ara vermek isteyerek Türkiye?de yeni bir yap?lanma içine giren Teknoloji Televizyonu?nda “Spesiyal” isminde canl? yay?n program? yapt?.

Metro FM ve Süper FM?de yapt??? programlar?n ard?ndan radyoculuk kariyerine son noktay? koydu. Mehmet Yank?, kendi reklam ve seslendirme ajans? olan “My Prodüksiyon” ile kurumsal tan?t?m ve reklam seslendirmelerine devam etmektedir.

SESLEND?RD???M MARKALAR

Apple, HP, Western Union, FedEx, BMW, Samsung, Opel, Renault, John Deere, Dell, HTC Mobile, EA Sport Games, Nokia, Nokia Suite Turkish CD, Nokia Customer Care E-learning Sets, Apple Iphone 3G & 4G, Fedex, Accela Study English-Turkish Iphone Dictionary, Carreefour Markets, Samsung, Gloria Jeans Coffees, Navking, Smile DSL, Russian Travel Guide TV Documentry & Image Voice, Digiturk Image Voice, Dsmart Image Voice, Dance FM Cyprus Image Voice, Radyo 5 Turkey Image Voice ve di?erleri?

 

Radyo & TV Reklamlar?, E?itim Filmi, Tan?t?m Filmi, IVR, Haber, Medikal E-Book, Belgesel, Oyun, Jingle ve Ma?aza Anons Seslendirme ba?l?klar?nda hemen teklif al?n.

オファーを入手
サウンドデモラ
V?DEO DEMOLARI
BLOG
?LET???M
 

Mehmet Yank? Yönel
トルコ語ボイスオーバー

Merhabalar! ileti?im formu arac?l??? ile dünyan?n hangi ülkesinde olursan?z olun, Türkçe Seslendirme ve Dublaj çözümleri ile olabilecek en k?sa sürede sonuca ula?mak için bana ula?abilirsiniz. Gönderdi?iniz mesajlar için ortalama yan?t süresi yakla??k olarak 20 dakikad?r.


最もプロフェッショナルなトルコのナレーションとダビングソリューション。

電話

+90 539 699 00 00

E-mailアドレス

私は[email protected]

Turkish Voice Over & Dubbing Artist Mehmet Yank? Yönel'e oy vermek ister misiniz?

Aç?klama:

1993 y?l?ndan bu yana ulusal bir çok ulusal Radyo & Televizyonda program yap?mc?s?, müzik direktörü ve yay?n yönetmenli?i gibi görevlerde bulunan Mehmet Yank? Yönel ayn? zamanda, "Turkish Voice Over & Dubbing" artist olarak yine 1993'den bu yana freelance seslendirme çal??malar? yapmaktad?r.

1 y?ld?z 2 y?ld?z 3 y?ld?z 4 y?ld?z 5 y?ld?z
総合スコア 5 (合計 7776 票)

トルコのナレーション

トルコ語ボイスオーバー

TürkischeSprecher

Voix Off Turque

Voz Turca Sobre

ヴォーチェトゥルカ

トルコ語の音声オーバー

電話番号: +90 539 699 00 00(携帯)
電子メール: 私は[email protected]
スカイプ: mehmetyは今あります

ブログニュース
Sosyal Medya Hesaplar?
ロゴ

Copyright © 2019. All Rights Reserved.

jaJapanese