Türkçe Seslendirme Sanatç?s?

Turkish Voiceover, Turkish Voice Over

Türkischer Voiceover

Voix Off En Turc

???????? ?????????? ?????

??????

Voz En Off Turca

Voce Fuori Campo in Turco

??????? ?????? ??????

Türk S?s Artisti

?????? ???????

???????????

Voiceover Turco

Mehmet Yank? Yönel

1993 y?l?nda mesleki ya?am?na, Energy Fm, Number One Fm, Günayd?n Fm, Radio Cool, Radio 2019, Hot Station, Metro Fm ve My Radio gibi radyolarda genelde yapt??? sabah programlar?n?n yan? s?ra ismi geçen radyolar?n bir ço?unda ayn? zamanda voiceover, müzik direktörlü?ü ve yay?n yönetmenli?i gibi görevlerde yer ald?. 2005 y?l?nda uzun soluklu geçen radyo dünyas?na biraz ara vermek isteyerek Türkiye?de yeni bir yap?lanma içine giren Teknoloji Televizyonu?nda “Spesiyal” isminde canl? yay?n program? yapt?.

Metro FM ve Süper FM?de yapt??? programlar?n ard?ndan radyoculuk kariyerine son noktay? koydu. Mehmet Yank?, kendi reklam ve seslendirme ajans? olan “My Prodüksiyon” ile kurumsal tan?t?m ve reklam seslendirmelerine devam etmektedir.

SESLEND?RD???M MARKALAR

Apple, HP, Western Union, FedEx, BMW, Samsung, Opel, Renault, John Deere, Dell, HTC Mobile, EA Sport Games, Nokia, Nokia Suite Turkish CD, Nokia Customer Care E-learning Sets, Apple Iphone 3G & 4G, Fedex, Accela Study English-Turkish Iphone Dictionary, Carreefour Markets, Samsung, Gloria Jeans Coffees, Navking, Smile DSL, Russian Travel Guide TV Documentry & Image Voice, Digiturk Image Voice, Dsmart Image Voice, Dance FM Cyprus Image Voice, Radyo 5 Turkey Image Voice ve di?erleri?

 

Radyo & TV Reklamlar?, E?itim Filmi, Tan?t?m Filmi, IVR, Haber, Medikal E-Book, Belgesel, Oyun, Jingle ve Ma?aza Anons Seslendirme ba?l?klar?nda hemen teklif al?n.

Get Offer
VOICE SAMPLES
V?DEO DEMOLARI
BLOG
?LET???M
 

Mehmet Yank? Yönel
Turkish Voice Over

Merhabalar! ileti?im formu arac?l??? ile dünyan?n hangi ülkesinde olursan?z olun, Türkçe Seslendirme ve Dublaj çözümleri ile olabilecek en k?sa sürede sonuca ula?mak için bana ula?abilirsiniz. Gönderdi?iniz mesajlar için ortalama yan?t süresi yakla??k olarak 20 dakikad?r.


The most professional Turkish voiceover and dubbing solutions.

Telephone

+90 539 699 00 00

Turkish Voice Over & Dubbing Artist Mehmet Yank? Yönel'e oy vermek ister misiniz?

Aç?klama:

1993 y?l?ndan bu yana ulusal bir çok ulusal Radyo & Televizyonda program yap?mc?s?, müzik direktörü ve yay?n yönetmenli?i gibi görevlerde bulunan Mehmet Yank? Yönel ayn? zamanda, "Turkish Voice Over & Dubbing" artist olarak yine 1993'den bu yana freelance seslendirme çal??malar? yapmaktad?r.

1 y?ld?z 2 y?ld?z 3 y?ld?z 4 y?ld?z 5 y?ld?z
Overall Score: 5 (Total 13132 Vote)

Turkish Voiceover

Turkish Voice Over

Türkische Sprecher

Voix Off Turque

Voz Turca Sobre

Voce Turca

TURKISH VOICE OVER

Telephone: +90 539 699 00 00 (Mobile)
E-mail: [email protected]
Skype: mehmetyanki

BLOG NEWS
Sosyal Medya Hesaplar?
Logo

Copyright © 2019. All Rights Reserved.

en_USEnglish